วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมปัญญาท้องถิ่นของไทย
ดอกไม้จากต้นโสน

การประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสน คนไทย เป็นชนชาติหนึ่งที่มีนิสัยในการประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ และนิสัยดัดแปลง สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น รู้จักประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ให้เกิดเป็นศิลปะที่มีคุณค่าต่าง ๆ ตามประโยชน์ใช้สอย

พัดสาน
พัดสาน อำเภอบ้านแพรก พัดสาน เป็นของใช้สำหรับโบกเตาไฟของคนไทยในสมัยก่อน หรือใช้สำหรับโบกพัดร่างกายให้หายคลายจากความร้อนได้ สามารถที่จะนำติดตัวไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวก วัสดุที่ใช้พัดสานเป็นผลผลิตจากพืชพรรณธรรมชาติในท้องถิ่นคือ ไม้ไผ่
งอบ
ศิลปะการทำงอบ เป็นงานซึ่งต้องใช้ความชำนิชำนาญ และความประณีตละเอียดอ่อนเป็นอย่างสูง ไม่แพ้ผลงานจักสานประเภทอื่นๆ การทำงอบของไทยปรากฏอยู่โดยทั่วไปในทุกภาคซึ่งก็มีศิลปะเฉพาะเป็นแบบฉบับของแต่ละภาคที่แตกต่างกันไปแต่กล่าวโดยสรุป

1 ความคิดเห็น:

Customersupport กล่าวว่า...

Is it accurate to say that you can't sign in your Gemini account? Login blunders happen suddenly and hamper crafted by clients in middle of no place. In any case, you don't need to freeze by any stretch of the imagination, as you can get the plenty of arrangements from the prepared administrators who know the conceivable traps and ventures to manage the blunders. The most effortless and quickest approach to connect with the specialists is to dial Gemini Support Phone Number +1800-665-6722 according to your prerequisite. The officials are known for conveying important administrations.