วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมปัญญาท้องถิ่นของไทย
ดอกไม้จากต้นโสน

การประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสน คนไทย เป็นชนชาติหนึ่งที่มีนิสัยในการประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ และนิสัยดัดแปลง สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น รู้จักประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ให้เกิดเป็นศิลปะที่มีคุณค่าต่าง ๆ ตามประโยชน์ใช้สอย

พัดสาน
พัดสาน อำเภอบ้านแพรก พัดสาน เป็นของใช้สำหรับโบกเตาไฟของคนไทยในสมัยก่อน หรือใช้สำหรับโบกพัดร่างกายให้หายคลายจากความร้อนได้ สามารถที่จะนำติดตัวไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวก วัสดุที่ใช้พัดสานเป็นผลผลิตจากพืชพรรณธรรมชาติในท้องถิ่นคือ ไม้ไผ่
งอบ
ศิลปะการทำงอบ เป็นงานซึ่งต้องใช้ความชำนิชำนาญ และความประณีตละเอียดอ่อนเป็นอย่างสูง ไม่แพ้ผลงานจักสานประเภทอื่นๆ การทำงอบของไทยปรากฏอยู่โดยทั่วไปในทุกภาคซึ่งก็มีศิลปะเฉพาะเป็นแบบฉบับของแต่ละภาคที่แตกต่างกันไปแต่กล่าวโดยสรุป